Tin-tuc-&-su-kien

Tin-tuc-&-su-kien

Tin-tuc-&-su-kien

Tin-tuc-&-su-kien

Tin-tuc-&-su-kien
Trang chủ > Tin tức

Tin tức & Sự kiện

NGUYÊN TẮC TRẢ LƯƠNG VÀ CĂN CỨ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

Người lao động được trả lương dựa trên những nguyên tắc nào và đâu là căn...

Xem thêm

TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN NGỪNG VIỆC VÌ DỊCH BỆNH COVID-19

Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc trả lương cho người...

Xem thêm

DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 CÓ THỂ TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH VÀO 2 QUỸ

Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đã gửi công văn hướng dẫn việc tạm dừng...

Xem thêm

XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2020

Nghị định số 28/2020 của chính phủ quy định về việc xử phạt hành chính đối...

Xem thêm

MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

Theo nghị định mới số 22/2020 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung thì trong...

Xem thêm
1 2 3 4 5 6 7 > >>
G